velkommen til

Norsk kirkemusikk symposium

Oslo

8.– 11. mars

2018

MFO, Norges kirkesangforbund, Ung kirkesang og Oslo bispedømmeråd takker for laget og ønsker velkommen igjen i 2022