Hans Davidsson er orgelprofessor ved det Kongelige musikkonservatorium i København. Han har tidligere hatt flere professorater bl.a. ved Eastman School of Music, Göteborg Universitet og Hochschule für Künste Bremen. Han har også vært kunsterisk direktør for  Göteborg International Organ Academy (GIOA), og grunnlegger av Göteborg Organ Art Center (GOArt). Davidsson spiller og underviser ved større festivaler og akademier verden rundt. Han har også gjort flere plateopptak med bl.a. Dietrich Buxtehudes orgelverker. 

Denne gangen skal han undervise i den grunnleggende og vanskelige kunst å ledsage salmesang. Hvordan ta hensyn til stilistiske trekk ved de ulike salmemelodiene, registrere riktig og animere menigheten til sang? Hvordan kan du «spille syngende»?

Undervisningen legges opp som en mesterklasse. Ønsker du å delta på mesterklassen? Henvend deg til oss!