Ole Paus har vel aldri passet tittelen nasjonalskald, til det har han laget for mye bråk og huskestue de siste førti-og-noe år som artist, poet og forfatter. Han har smekket oss over fingrene ved ethvert tilløp til bourgeoisie og selvtilfredshet - helt siden debuten “Der Ute - Der Inne” (1970). Herr Paus fører et propert språk. Han vet å lodde arbeidsomme, protestantiske norske ord med en vekt de sjelden har i sitt daglige virke som sakprosa og småsnakk i busskøen. Det er ingen hemmelighet at Ole Paus har et særlig kjært forhold til salmene. Helt siden han ristet grundig i våre forestillinger om hvordan man skal framføre "O, bli hos meg" har dette forholdet vokst seg sterkere. Samtalen med Erik Hillestad om Ole sitt forhold til salmen og dens betydning både for ham og kirken vil være sentral. Ole vil også tolke noen salmer for oss.