Registrering og orgelbesiktning

07-03-2018

11.30-12.30

Registrering i Svenska Margaretakyrkans läsrum. Inngang fra hjørnet av Grubbegata. Fra klokka 12 vil det bli anledning til å se på kirkens orgler.

07-03-2018

13.00-14.00

Svenska Margaretakyrkans menighetssal

Salmebrus i kirkerommet

07-03-2018

14.30-15.00

I Margaretakyrkan blir det salmebrus ledet av kantorene Hanna Carding, Bernt Nordset og Thor Henning Isachsen. Med orgel, messingkvartett og pauker kommer sangen til å løfte seg!

Middag

07-03-2018

15.00-16.30

Svenska Margaretakyrkans menighetssal

07-03-2018

19.00

Gamle Aker kirke

Nordic Voices framfører renessansemusikk og nyskrevne verk av Lasse Thoresen 

07-03-2018

21.30

Trefoldighetskirken

Christiania Mannskor med Marius Skjølaas som dirigent markerer kvinnedagen med kormusikk komponert til kvinnen.

Morgenbønn

08-03-2018

Kl.9:00-9:30

Morgenbønn ved symposiumdeltakerne i Svenska Margaretakyrkan

08-03-2018

kl. 10.00 - 12.00

Seminarene foregår på ulike steder

08-03-2018

kl. 13.00 - 15.00

Seminarene foregår på ulike steder

Middag

08-03-2018

17.00

Middag for alle symposiumdeltakerne i Brugata 19, Underetasjen

08-03-2018

kl. 19:00

Svenska Margaretakyrkan.

Bachspesialisten Bernard Foccroulle spiller et program inspirert av møtet mellom Bach og Buxtehude i Lübeck 1705-1706. Knapt noe orgel i hovedstaden egner seg bedre til denne musikken. 

08-03-2018

kl. 21:30

Oslo domkirke 

Andreas Utnem framfører egne komposisjoner improvisasjoner over kjente salmemelodier – blant annet fra sitt album "Night Hymns".

09-03-2018

kl. 9:00-9:30

Paulus kirke

09-03-2018

kl. 10.00 -11.00

Paulus kirke med professor Hans Davidsson

Åpen prøve med Staats- og Domchor Berlin

09-03-2018

kl. 10:00-12:00

Oslo domkirke

Enkel lunsj

09-03-2018

kl. 11.00 -12.00

Paulus kirke 

OrgelSafari

09-03-2018

kl. 12:00-14:00

Vi besøker orglene i Paulus kirke (Jørgensen 1943 restaurert av Schuke), Sofienberg kirke (Eule 2014), og 1. metodistkirke (Olsen & Jørgensen 1928 restaurert av Br. Moberg 1986)

09-03-2018

kl. 15:00

Oslo domkirke

Koret framfører gjenoppdagede 1700-tallsverk av Telemann og Rosenmuller samt kormusikk av blant andre Mendelsohn.

Evensong - felles prøve

09-03-2018

kl. 16:30 - 18:30

Svenska Margaretakyrkan kirkerommet. Bare for deltakere på evensong-seminaret.

09-03-2018

kl. 19:00

Svenska Margaretakyrkan. 

Kirkemusikksymposiets seminarkor under ledelse av Terje Kvam 

09-03-2018

kl. 20:30

Sofienberg kirke

Jazz og vokalmusikk. Messemusikk og tonesatte dikt av Tor Ulven.

Please reload

 Program